06:30 - 09:00 - Schodzenie się dzieci, zabawa w grupie.

09:00 - 09:10 - Przygotowanie do śniadania (mycie rąk).

09:10 - 09:40 - Śniadanie

09:40 - 10:00 - Zajęcia plastyczne

10:00 - 10:20 - Zajęcia muzyczno-ruchowe

10:20 - 11:20 - Zabawy swobodne lub Zajęcia tematyczne.

11:20 - 11:30 - Przygotowanie do obiadu (mycie rąk).

11:30 - 12:00 - Obiad

12:00 - 13:30 - Leżakowanie / Czytanie bajek przez opiekunki/ Zabawy w grupie

13:30- 13:40 - Przygotowanie do podwieczorku ( mycie rąk).

13:40 - 14:00 - Podwieczorek

14:00 - 16:30 - Zabawy w grupie, oczekiwanie na rodziców.